Hợp Đồng Bảo Hiểm Du Lịch Có Những Nội Dung Gì?

Posted on | 2 Comments

Hợp đồng bảo hiểm du lịch là một thỏa thuận giữa khách hàng tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm được pháp luật thừa nhận. Trong hợp đồng bảo hiểm sẽ có những thông tin quan trọng liên quan đến quyền lợi bảo hiểm, điều khoản và được pháp luận công nhận.

Hợp Đồng Bảo Hiểm Du Lịch Là Gì

Hợp đồng bảo hiểm du lịch là văn bản thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm (khách hàng) và doanh nghiệp bảo hiểm được pháp luật thừa nhận. Theo đó, khi ký hợp đồng bảo hiểm du lịch, bên mua có tránh nhiệm đóng phí bảo hiểm cho bên cung cấp bảo hiểm du lịch, khi người tham gia bảo hiểm xảy ra các sự kiện bảo hiểm trong phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm du lịch phải có trách nhiệm bồi thường cho người thụ hưởng theo các điều khoản được ký kết trong hợp đồng bảo hiểm du lịch.

Nhìn chung các điều kiện và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm du lịch của các công ty bảo hiểm là khá giống nhau, nhưng mẫu hợp đồng của từng công ty vẫn sẽ có sự khác nhau.

Nội Dung Chính Của Một Hợp Đồng Bảo Hiểm Du Lịch

Thông thường một hợp đồng bảo hiểm du lịch sẽ bao gồm các thông tin và loại giấy tờ sau:

– Giấy yêu cầu bảo hiểm
– Giấy chứng nhận bảo hiểm
– Các định nghĩa được dùng trong hợp đồng
– Các điều khoản và điều kiện chung
+ Phạm vi bảo hiểm
+ Quyền lợi bảo hiểm
– Các điều khoản loại trừ
– Thỏa thuận bảo hiểm
– Thủ tục bồi thường
– Các tài liệu liên quan

Trong một hợp đồng bảo hiểm du lịch có các nội dung cơ bản như sau:

Thông tin chủ hợp đồng bảo hiểm: gồm các thông tin cá nhân của người mua bảo hiểm du lịch như: Họ tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, email… Nếu như chủ hợp đồng là tổ chức thì cầ cung cấp thông tin như mã số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, thông tin người đại diện…

Thông tin về chuyến đi: gồm thời điểm khởi hành, điểm đến (trong nước hoặc nước ngoài), ngày đi, ngày về, số người tham gia…

Thông tin đối tượng được bảo hiểm: gồm họ tên, CMND/hộ chiếu, ngày sinh…

Phạm vi bảo hiểm: nêu rõ các trường hợp được công ty bảo hiểm du lịch chi trả bồi thường khi đi du lịch

Quyền lợi bảo hiểm: thông thường các sản phẩm bảo hiểm du lịch đều có các quyền lợi về hỗ trợ y tế, hỗ trợ cấp cứu, tai nạn, quyền lợi bảo hiểm hành lý, tư trang, mất giấy tờ thông hành, rút ngắn/hủy/hoãn chuyến bay…

Số tiền bảo hiểm: chính là giá trị bảo hiểm thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm.

Phí bảo hiểm: theo bảng quyền lợi bảo hiểm, biểu phí bảo hiểm sẽ được cung cấp để giúp khách hàng tính chi phí bảo hiểm dựa theo điểm đến và số ngày của chuyến đi. Mức phí sẽ được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm theo đúng gói/chương trình bảo hiểm mà khách hàng tham gia, tương ứng với số ngày, số người và địa điểm đi du lịch.

Quy tắc bảo hiểm: gồm các điều kiện và điều khoản của sản phẩm bảo hiểm du lịch. Đây là cơ sở để người được bảo hiểm biết được phạm vi bảo hiểm và những điểm loại trừ của bảo hiểm du lịch.

Điều khoản khác:

+ Điều khoản hủy hợp đồng: hầu hết các công ty bảo hiểm sẽ không hoàn lại chi phí sau khi tiến hành ký hợp đồng. Các trường hợp được hoàn tiền đa phần là do khách bị từ chối visa đối với loại hình bảo hiểm quốc tế. Còn đối với hợp đồng nhóm, đoàn thì công ty sẽ cho phép sửa đổi thông tin.

+ Trách nhiệm các bên: hợp đồng sẽ quy định cụ thể về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên. Điều này nhằm ràng buộc điều khoản giải quyết tranh chấp trong trường hợp có rảy ra tranh chấp.

Lưu Ý Khi Ký Hợp Đồng Bảo Hiểm Du Lịch

Hợp đồng bảo hiểm du lịch là giao kết có hiệu lực theo pháp luật giữ công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm. Khách hàng tham gia bảo hiểm du lịch cần tuân thủ các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng. Do đó trước khi ký hợp đồng bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:

– Nghiêm cứu và tìm thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm bán bảo hiểm du lịch cho bạn. Trước khi mua nên tìm hiểu sản phẩm của nhiều đơn vị khác nhau, so sánh về mức phí, các quyền lợi, quy tắc bảo hiểm… để đưa ra lựa chọn phù hợp.

– Tìm hiểu kỹ các nội dung về điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm du lịch. Đặc biệt, hãy đọc tất cả các phần của hợp đồng để nắm được quyền lợi và phí bảo hiểm du lịch bạn cần trả là bao nhiêu.

– Nắm rõ các trường hợp loại trừ bảo hiểm mà công ty bảo hiểm đã quy định rõ trong hợp đồng.

– Nẳm rõ các quyền lợi và phạm vi bảo hiểm được nêu trong hợp đồng. Đây là điều cần thiết để bạn biết được các trường hợp cụ thể được công ty bảo hiểm chi trả quyền lời nhằm đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm.

– Trường hợp chưa hiểu hoặc không rõ các điều khoản trong hợ đồng hãy yêu cầu người bán bảo hiểm giải thích và tư vấn rõ ràng. Hãy hỏi kỹ những thông tin với người tư vấn bảo hiểm nếu bạn không chắc chắn về bất cứ điều gì được nêu trong hợp đồng.

– Xem lại các thông tin thông tin và nội dung trong đơn yêu cầu bảo hiểm, nếu có điều gì bạn chưa hiểu hoặc không hài lòng hay nhầm lẫn, hãy nhanh chóng thông báo với doanh nghiệp bảo hiểm.

Trên đây là các thông tin về hợp đồng bảo hiểm du lịch mà khách hàng cần nắm rõ trước khi tham gia chương trình bảo hiểm du lịch. Nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp, có thể yêu cầu tư vấn miễn phí qua số hotline trên website.

Leave a Reply

Your email address will not be published.