Tại sao phải mua bảo hiểm du lịch?

Posted on | 2 Comments

Trên thực tế, việc mua bảo hiểm du lịch không phải là việc bắt buộc đặc biệt là khi khách du lịch tới các nước không cần yêu cầu về visa hoặc các nước không yêu cầu phải có bảo hiểm du lịch nước ngoài (đối với du khách Việt Nam là các nước khu […]

Read More

Có Nên Mua Bảo Hiểm Du Lịch?

Posted on | 2 Comments

Bảo hiểm du lịch là gì? Bảo hiểm du lịch là một sản phẩm bảo hiểm cá nhân có thể bảo vệ bạn khỏi các rủi ro khi đi du lịch và sẽ chi trả cho bạn các khoản phí đột xuất do tai sự cố  trong suốt chuyến đi của bạn. Các quyền lợi […]

Read More